Asztrológiai cikkek

Zelina György interjúja Csík Teodórával

– Amikor találkoztunk, rögtön megéreztem, hogy árad önből a kedvesség. Mindig ilyen kedves?
– Igen, majdnem mindig.:)) Számomra ez a természetes.

– Ez ma nagy ritkaság!
– Én nem érzem annak. Szerencsére sok emberben van kedvesség, és ki is lehet belőlük hozni. Érdemes megpróbálni.

– Ön jó emberismerő?
– Igen. Képes vagyok első látásra sok reális információt leolvasni bárkiről. Természetesen ez akkor igaz, ha nincs az illető arca átoperálva. Ma már ez is előfordulhat.:))

– Ez az ön tehetsége, vagy bárki képes ezt azt az „olvasási módszert” megtanulni?
– Meg lehet tanulni, csak figyelni kell a hanglejtésre, a mozgásra, a mimikára. Rendelkezem némi frenológiai tudással, ami azt jelenti, hogy az arc csontozatából, a fülállásból, szájállásból, illetve az arcon lévő arányokból sok mindenre tudok következtetni a karaktert illetően. Az emberek belső tulajdonságai szinkronban vannak a küllemükkel, és ebből adódóan a hasonló arcú és alkatú egyének hasonlítanak egymásra a természetükben is. Hasonló értékeik és hibáik lehetnek.

– Ez nagyon érdekes! Tehát akkor az ön számára minden ember egy nyitott könyv?
– Természetesen nem teljesen, hiszen mindenkinek vannak titkai. Ady Endre ezt így fogalmazta egyik híres versében: „Vagyok, mint minden ember: fenség, észak-fok, titok, idegenség”. Az, hogy jó az emberismeretem, nagy segítség az életben – sok csalódástól megmentett már engem ez a tájékozódási képesség. Nyilván az ember egy nagyon bonyolult, komplikált lény, első látásra, sőt sokszori látás után sem lehet „mindent tudni” valakiről, és ez nekem nem is a célom, de az alapadottságokat amik meghatároznak egy személyiséget könnyen képes vagyok átlátni.

– Ez a képesség mindnyájunkban megvan?
– Nagyon sokunkban működik ösztönösen ez a képesség, és nyilván a sok megfigyelésből leszűrt tanulság miatt tudatosodhatnak bennünk olyan törvényszerűségek, amik segítik a helyes tájékozódást ezen a téren. Például ön, aki nagyon sok emberrel találkozott már az életében, nyilván jól használható emberismerettel rendelkezik. Egyébként az ön arcáról azt lehet leolvasni, hogy elég erős, ösztönös megérzései vannak, tehát várhatóan elég jól be tudja sorolni az ismerőseit és rokonait az őket megillető kategóriákba.

– Manapság nemcsak a többiek ismerete fontos, hanem az önismeret is?
– Igen, nagyon fontos, de ez nem csak a jelenkorra vonatkozik. Az önismeret mindig szükséges volt az emberek életében, akármelyik korban is éltek.

– De ez nagyon nehéz dolog!
– Egy szóval sem mondtam, hogy könnyű, viszont megvan a módja annak, hogy hogyan lehet fejleszteni. Ha az ember sok mindenben kipróbálja magát, és ingerekben gazdag életet él, akkor a különböző helyzetek, szituációk átélése során megismeri sajátmaga különféle arcait, tehetségeit és gyengeségeit, így jó esetben eltudja érni, hogy a legtöbb jót kihozza magából mindenki hasznára és örömére.

– Ön ingergazdag életet él?
–Sok szempontból igen, bár ezt azért még lehetne fokozni, mert úgy érzem, van arra erőm és igényem, hogy nagyon sok mindent megismerjek a világból. Az ember vágyaitól sok függ. Nekem például egyik nagy álmom az, hogy bejárjam a Földet, hogy sok mindent lássak, tapasztaljak. Nagyon szeretem a természetet, és szenvedélyes természetfotós vagyok. Úgy gondolom, hogy a természet csodáival való gyakori találkozás az ember művészi kibontakozását a lehető legjobb irányba befolyásolja. Tulajdonképpen a természet a benne rejlő szépségekkel, gazdagsággal és változatossággal a legcsodálatosabb műalkotás, ami valaha született a Földön. Színpompájában és formavilágában mindig lehet gyönyörködni.

– Nem úgy, mint az emberekben.
– Bizonyos tekintetben az emberekben is lehet, hiszen mi is a természet részei vagyunk, de az embernek nagyon bonyolult a „szerkezete”. A többi élőlényhez képest óriási hatalma van, de nem mindegy, hogy mire használja azt fel. Képes olyan dolgokat is alkotni, melyek esztétikai örömöket nyújtanak, és ezekkel a saját és a többiek javát szolgálják. Ezek a szép és hasznos produktumok megérdemlik hogy gyönyörködjünk bennük. Ezenkívül sok ember rendelkezik a természettől kapott külső és belső szépséggel és jósággal, amely tulajdonságok szintén megérdemlik a gyönyörködést és a csodálatot. De sajnos gyakran látjuk az emberi természet másik oldalát, amiben kártékony dolgok, például a gonoszság különböző formái mutatkoznak meg. Az emberekben sokféle szellemi érzelmi és indulati hatás keveredik, általában sok arcuk van. Rengeteg tényező befolyásolja azt, hogy egy adott helyzetben éppen melyiket használják.

– Ilyenkor mindig az a kérdés jut az eszembe, hogy létezik egyáltalán olyan ember, aki nem szeretne jó lenni?
– Az a véleményem, hogy az emberek a lelkük mélyén alapvetően jók, és vágynak is a jóság adására és kapására. Ezzel együtt a jóságuk mértéke különböző, amit sokféle tényező határoz meg. Nekem az a véleményem, hogy ha egy ember nem jó, vagy nem akar jóvá válni, akkor nagyon sérült. A jóság hiányát vagy nem akarását betegségnek tartom, a fény hiányának.

– A fény hiánya? Mit ért ez alatt?
– Átvitt értelemben értendő. Természetesen nem a napfény hiányára gondolok, hanem arra, hogy elsötétült részek vannak az emberben. Olyan állapot uralkodik a lelkében és az elméjében, amit a neki megfelelő mértékű és minőségű szeretet gyógyszerével lenne szükséges gyógyítani.

– Mekkora befolyásoló ereje van a neveltetésnek? Annak, hogy hogyan, milyen körülmények között nőtt fel az ember?
– A neveltetésnek is nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki milyen emberré válik, de természetesen az is nagyon meghatározó, hogy ki milyen személyiségjegyeket hozott magával, mik az eredeti hajlamai, mert ezek nagyon predesztinálják az embert. Ha valaki alkatából adódóan egy érzékeny, fokozottan szeretetéhes művészi beállítottságú egyén, és gyerekkorától kezdve ütik-verik, akkor a túlérzékenysége révén saját tragikus helyzetét sokszorosan átérzi egy átlagemberhez képest, sokszorosan rombolódik, és ebből eredően esetleg egy visszavonult, embergyűlölő remetévé, vagy akár egy, a társadalom számára kártékony agresszív lénnyé válhat. Ugyanez az ember a számára kedvező neveltetés hatására óriási magaslatokat érhet el valamelyik művészeti ágban, és egy karitatív, a társadalom számára rengeteg hasznot hajtó ember és életszerető, fokozottan szívélyes és jóságos egyénné alakulhat. Azért hoztam fel ezt a végletes példát, hogy ezzel hangsúlyozzam, hogy a nevelésnek milyen jelentős szerep jut az életeinkben. Nagyon nagy a nevelők felelőssége.

– Most maradjunk az átlagnál. Ha valaki nem előnyös nevelést kap, utólag képesek vagyunk ennek az embernek szeretettel, odafigyeléssel, szaktudással segíteni? Képes az ember változni?
– A legtöbb esetben képes rá. Ritka kivétel az, ha nem vagy csak alig. Az ön által említett három tényezővel (szeretettel, odafigyeléssel, szaktudással) sok ember helyzetén lehet javítani. Sokféle gyógyító módszer áll a lelki sérültek és személyiségükben torzultak rendelkezésére a mai Európában. Az egyik hatékony, a gyógyítás szolgálatába állított eszköz lehet az asztrológiai analízis, mivel egy asztrológiai képlet – más néven horoszkóp – hitelesen rávilágít arra, hogy milyen nevelésben volt része a képlet tulajdonosának, milyen pozitív és negatív hatások érték a szülők és az iskolai élet szereplői révén. A reális tényfeltárás után egy, a lélekgyógyászatban is járatos asztrológus megtudja mutatni azokat az irányvonalakat amelyek segítségével a horoszkóp tulajdonosa képes a hátrányos nevelésből eredő belső konfliktusait felszámolni, és képes a tehetségeit felismerni és hatékonyan használni egy boldogabb és kiteljesedettebb élet átélése érdekében. Természetesen fontos,hogy a horoszkóp tulajdonosa tényleg megakarjon változni, tényleg megakarjon gyógyulni, erre többek között az asztrológusnak érdemes őt motiválni.

– Létezik olyan, hogy téved az asztrológia?
– Az asztrológia szó egy gyüjtőfogalom. Gondoljon arra, hogy sok különböző asztrológiai ágazat jelent meg a történelem során. Mivel nem mindegyiket ismerem, nem tudok hiteles választ adni a kérdésére,az viszont biztos,hogy az az ág, amivel én foglalkozom, rendkívüli mértékben működik a gyakorlatban, ezt minden elfogultság nélkül mondhatom. Tehát ha precízen meg van adva a horoszkópot készíttető személy születési helye és születési dátuma, akkor az elemzés során valós tények olvashatóak a térképről, és ezt minden alkalommal vissza is igazolják az emberek. Bátran és sok éves tapasztalaton nyugvó meggyőződéssel kijelentem, hogy nem csalódtam az asztrológiában, az a leolvasási technika, amit használok, nem ad lehetőséget a tévedésre nagyon sokféle kérdésben.

– Az asztrológia tudomány?
– Igen, egy komoly, empirikus tudomány, aminek több ezer éves múltja van. Tulajdonképpen egy megfigyeléseken alapuló rendszerről van szó, és reális következtetéseket lehet leszűrni az illető személyiségéről, alapvető sorsszerűségeiről és sorshajlamairól a születési képlet segítségével. Ha valaki eljön hozzám egy asztrológiai elemzésre, akkor (többek között) hangsúlyt helyezek arra, hogy rávilágítsak azokra az életterületekre, amelyekben az illető fokozottan alkalmas értékes eredmények és sikerek elérésére. A horoszkópban olvasható hajlamok erős predesztináló tényezőkként jelentkeznek az életben. Rendkívül érdekes megfigyelni azt, hogy egy horoszkóp nemcsak egy karakterológiai tanulmány készítésére ad lehetőséget, hanem némileg folyamatábrának is mondható, ezenkívül felfogható lélekcsoport-ábrának is, amiben a horoszkóp tulajdonosa csak egy elem.

Kifejtené kicsit részletesebben, hogy mit ért „lélekcsoport” ábra alatt?
– Egy születési képletből a horoszkóp tulajdonosán kívül legalább 60 személy kielemezhető, akikkel a szülött látszólag véletlenül, egyben sorsszerűen összekapcsolódik (itt a közeli és távoli családtagokra, és sok más szereplőre gondolok). Eléggé pontosan meg lehet állapítani ezeknek a személyeknek a tulajdonságait, alapvető sorshajlamaikat illetve a horoszkóp tulajdonosával való kapcsolatuk természetét. Nagyon hasznos ebből a szempontból vizsgálni a képletet. Fejlődésünk irányát nagy mértékben befolyásolja a horoszkópból elemezhető személyekkel kapcsolatos viselkedésünk minősége. Ha belegondolunk abba, hogy a 60 embernek pont akkor és pont azon a helyen kellett megszületnie, hogy az elemzett személlyel találkozni tudjanak, és a képletében pont olyannak látsszanak mint amilyenek valójában, akkor érthető, hogy miért gondolom úgy, hogy a horoszkóp nem más mint egy fantasztikus panoráma látványát biztosító „ablak”, amin keresztül rá lehet csodálkozni az univerzumban működő intelligencia zseniális szervező tevékenységére. Ezt a bonyolult szervező munkát akár egy falevél felépítésében is meglehet csodálni, de a horoszkóp olyan rejtett összefüggésekre derít fényt, amelyekről egyébként azt hinnénk, hogy a véletlen művei. Az asztrológia komoly tanulmányozása világnézetünket alakítja át, és olyan bennünk felvetődő filozófiai kérdésekre ad reális válaszokat, amelyekkel közelebb kerülhetünk a létünket mozgató erők mélyebb megértéséhez a végzet és a szabad akarat összefüggéseinek a területén.

– Ön hogyan találkozott az asztrológiával?
– Hőnszeretett édesanyám egy kiváló asztrológus volt. Ő még abban az időben élt, amikor az asztrológia (és általában az ezotéria) majdhogynem üldözött dolog volt. Ő volt az, aki megismertette velem ezt a tudományt. Így egészen kicsi gyerekkoromtól megvolt a lehetőségem arra, hogy egy csodálatos tanár segítségével az asztrológiának egy olyan ösvényén tudjak haladni, ami a gyakorlati életben nagyon használhatónak bizonyult. Nagy ajándéka ez az életemnek. Már egészen kicsi koromtól nagyon érdekelt ez a téma, és felfogtam a súlyát és jelentőségét: azt a tényt, hogy az asztrológia ismerete nagyon fontos mindnyájunk életében.

– Tudna mondani egy konkrét példát arra, hogy hogyan győződött meg arról, hogy a horoszkóp a realitásokat tükrözi?
– Igen, természetesen. Nagyon jól ellenőrizhető a leolvasás hitelessége idős emberek elemzésekor, akik már megették életük kenyerének javát, és sok mindent megtapasztaltak saját magukkal és a környezetükkel kapcsolatban. Náluk egyértelműen nyomon lehet követni a konstellációk által jelzett hatásokat. (Természetesen nem csak az öregeknél van ez így.) Példaként egy öreg hölgy jut az eszembe, aki meglehetősen szkeptikusan állt az asztrológiához, de kíváncsiságból eljött hozzám egy elemzésre. Az elemzés előtt megkértem, hogy ne szólaljon meg legalább 3 órán át, hadd „muzsikáljon” ez a tudás segítség nélkül, hadd lássa, mi minden olvasható le egy ilyen térképről. Elkezdtem neki elemezni a jelenlegi helyzetét, beszéltem arról, hogy milyen szakma illik hozzá a legjobban, hogy miben tudott, illetve tudott volna sikereket elérni. Tanácsokat adtam neki arra vonatkozóan, hogy mivel kapcsolatban kéne fokozottan óvatosnak lennie, hogyankerülhet ki bizonyos problémákat, illetve melyek a betegséghajlamai. Két óra elteltével a hölgy lelkesen mosolyogni kezdett, és ezt mondta: „Kedves Teo, nem tudom elképzelni, hogy ez a sok kesze-kusza vonal hogyan mutathatja meg neked az életemet. Amit idáig mondtál, az megállja a helyét a gyakorlatban, minden szó igaz volt belőle.” A horoszkópból kiolvasott információk nagy része már megtörtént vele. Arra figyeltem fel, hogy az emberek automatikusan azon az útvonalon haladnak, ahogy azt a horoszkópjukban lévő konstellációk mutatják. Tehát a képletben látható kozmikus hatások sok szempontból predesztinálnak minket, amiről nagyon sokszor meggyőződtem már. Ezért merem megtenni, hogy 2-3 éves gyerekek elemzése kapcsán a szülőket figyelmeztessem például a gyerekek betegséghajlamaira, mert a tanácsaim betartásával, fokozott odafigyeléssel nagyon sok komoly probléma kialakulása megelőzhető.

– Az asztrológus küldetést végez?
– Igen, egy jó asztrológus értékes küldetést tölt be. Segít megelőzni betegségek kialakulását, utat mutat családi és érzelmi problémák megoldásában, a testi és a lelki gyógyulásban, segít megtalálni az emberek Istentől kapott misszióit, ösztönzi a többiek felsőbbrendű énjének a kibontakozását. Tanácsaival előmozdítja az emberek legjobb hajlamainak a kifejlődését, egyszóval segít boldogabbá válni. Mindehhez fontos, hogy az asztrológus nagy és sokrétű műveltséggel, rengeteg tapasztalattal és  árnyalt kifejező készséggel rendelkezzen. De a legfontosabb az, hogy jóakaratú legyen, a „nem ártás” elvét mindig szem előtt tartsa, és kijelentéseit mindenkor súlyos felelősségének tudatában tegye, vagyis munkája végzése során magas színvonalú etikai irányelvek vezessék.

Ehhez a munkához kívánok Önnek további jó erőt és egészséget. Szolgáljon nagyon sok ember számára hasznos útmutatással a jövőben is!
– Köszönöm szépen, én is kívánom önnek a lehető legjobbakat!

Haszonnal is járhat a Plútó száműzetése a nagybolygók közül?

Az elmúlt hetekben nagy hír rengette meg a közvéleményt asztrológiai körökben közfelháborodást keltve. Eszerint a csillagászok a Plútót kiűzték a Naprendszer nagybolygóinak sorából, és átminősítették a Naprendszer keletkezésekor visszamaradt jeges, több ezer törpe bolygóból (Dwarf planet) álló úgynevezett Kuiper-öv egyik legnagyobb objektumává.

Ennek az az oka, hogy a Plútó egy szempont miatt nem felel meg a tudósok legújabb (2006-ban kialakított) nagybolygó definíció követelményeinek. Ez pedig az, hogy a Plútó keletkezésekor a körülötte lévő u.n. akkréciós (tömegbefogási) korongból nem gyűjtött akkora anyagmennyiséget, hogy képes lett volna vele egy saját maga körüli anyagszegény zónát létrehozni, tehát nem söpörte tisztára a környezetét, így törmelék zóna van körülötte, amelyben hasonló nagyságú bolygók, sőt a legújabb kutatások szerint a Plútó méretét meghaladó égitest is található. Úgy gondolom, hogy óriási értéket jelent mindannyiunk számára az, hogy a csillagászatban használt technikailag fejlett eszközök és technológiák segítségével egyre több hiteles információt tudunk meg a Naprendszerünkről, és az egész Univerzum természetéről. A csillagászok jogosan alkalmazkodnak az új felfedezések következményeihez, véleményem szerint asztronómiai nézőpontból jogosan minősítették át a Plútót a Kuiper övezet egyik törpe bolygójává. Másrészről asztrológiai szempontból a Plútónak az emberi természetet és sorsot befolyásoló hatásait nagyon jelentősnek tartom. A témában egy kimagaslóan jó forrásmunkát találtam, amit Fritz Brunhübner írt. (A könyv címe a következő: Plútó az új bolygó, megfigyelések és tapasztalatok.) Brunhübner zseniális Plútó kutató. Asztrológiai elemzéseim során a páciensek visszajelzései alapján Brunhübner tapasztalatait felhasználtam, és meg kellett arról győződnöm, hogy hihetetlenül jól működnek a gyakorlatban. Hogy ő hogy volt képes ennyire sokrétűen és reálisan felmérni ennek a bolygónak az emberekre és a földi élet többi szereplőjére gyakorolt hatásait, azt én sem tudom. Azt hiszem, hogy talán nem én vagyok az egyetlen asztrológus akinek igénye lenne arra, hogy megismerjen olyan kísérleti módszereket, amelyek ilyen fényes eredményekhez vezetnek. Aki belemélyed az asztrológia tudományába az hamar rájön arra, hogy óriási tudáshalmaz birtokosává válhat, amelynek sok évezredes múltja van és jól hasznosítható napjainkban is. Olyan információkhoz juthatunk, amelyek több területen felülmúlják a legmodernebb pszichoanalitikai módszerek segítségével nyert eredményeket. Egy asztrológiai elemzés kiváló lehetőséget nyújt az egyén tulajdonságainak és sorsszerűségeinek a feltérképezésére. Ugyanakkor az asztrológiának is szüksége van fejlődésre. Biztos vagyok abban, hogy a Mars és a Jupiter között lévő kisbolygó övezet tagjai, a Kupier-öv törpe bolygói és az általunk még fel nem fedezett csillagászati objektumok befolyásolják a földi életet. Úgy gondolom, hogy századunk asztrológusainak egyik fontos feladata az, hogy az asztrológiai szempontból eddig még nem vizsgált égitesteket tanulmányozzák, az asztronómusokkal összefogva ezek ephemeridáit megalkossák, és kidolgozzanak olyan kísérleti módszereket, amelyek megadják annak a lehetőségét, hogy az újonnan felismert személyiség és sors meghatározó tényezők beépíthetőek legyenek a gyakorlatban idáig jól bevált rendszerbe, anélkül, hogy gyengülne az asztrológia kiváló valóság tükröző képessége. Jó példa erre az amerikai kollégák számítógépes összehasonlító elemzési módszere, amely kapcsán több millió horoszkópban vizsgálják egy az általuk kiválasztott ismeretlen objektum emberi természetre és körülményekre gyakorolt hatásait. Visszajelzést várva meginterjúvolják a vizsgált horoszkópok tulajdonosait, így tökéletesítik a feltevéseiket. Visszatérve a Plútóhoz, egyrészről asztrológiai szempontból mindegy, hogy őt a Naprendszerünk nagybolygói közé, vagy a Kuiper-öv törpe bolygói közé sorolják, így is úgy is hat ránk. Ennek a bizonyítéka az, hogy a neki tulajdonított hatások figyelembevételével az elemzés során feltárt valós tények mennyisége növekszik. Emiatt fontosnak tartom, hogy az átminősítés ellenére az elkövetkező évtizedekre kiszámolt ephemeridákban is hozzá lehessen jutni a Plútó adataihoz. Másrészről pont a Kuiper-öv felfedezése és a Plútó átminősítése hívja fel a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos lehet azoknak az égitesteknek a vizsgálata az asztrológusok számára, amelyek bár méreteikben kisebbek a nagybolygóknál, de hatásaik ismeretével a horoszkóp valóságot leképező elemeinek a tárháza bővülhet, így az elemzés az új adatok ismeretében még több részletre kiterjedhet, komplexebbé válhat, ezzel jelentősége és pontossága még jobban megnövekedhet. Csík Teodóra Forrás: Javaslap IX. évfolyam 10. (106.) szám